250 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

Madde 1.1 - Satıcı
Unvanı: {FIRMA_ADI} (“{ALAN_ADI}”)
Adresi: {FIRMA_ADRES}
Telefon: {FIRMA_TELEFON}
E-Posta: {FIRMA_EPOSTA}

Madde 1.2 - Alıcı
Adı – Soyadı: {ALICI_AD_SOYAD}
TC Kimlik No: {ALICI_TC_NO}
Alınan Ürünler: {ALICI_URUNLER}
Toplam Satış Bedeli: {ALICI_SATIS_BEDELI}
Ödeme Şekli: {ALICI_ODEME_SEKLI}
Teslim Edilecek Kişi: {ALICI_TESLIM_EDILECEK_KISI}
Telefon Numarası: {ALICI_TELEFON}
Teslimat Adresi: {ALICI_TESLIMAT_ADRESI}
Fatura Edilecek Kişi/Kurum: {ALICI_FATURA_EDILECEK_KISI}
Fatura Adresi: {ALICI_FATURA_ADRESI}
Vergi Dairesi: {ALICI_VERGI_DAIRESI}
Vergi Sicil Numarası: {ALICI_VERGI_NUMARASI}

Madde 2 - Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait {ALAN_ADI} alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.“ {ALAN_ADI}” sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 - Sözleşme Konusu Ürün
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. (Ayrıca sipariş onay formunda da belirtilmiştir.)
Ödeme Şekli: Alıcının sipariş esnasında seçtiği “Ödeme Şekli” dir.
Teslimat Adresi: Alıcının sipariş esnasında belirttiği “Teslim Adresi” dir.
Teslim Edilecek Kişi: Alıcının sipariş esnasında belirttiği “Teslim Edilecek Kişi” dir.
Fatura Adresi: Alıcının sipariş esnasında belirttiği “Fatura Adresi” dir.
Kargo Ücreti: “{ALAN_ADI}” internet sayfasında paket için belirlenmiş Kargo Ücretidir.

Madde 4 - Genel Hükümler
Madde 4.1 - ALICI, SATICI 'ya ait “{ALAN_ADI}” alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Madde 4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Madde 4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Madde 4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

Madde 4.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

Madde 4.8 - Ürün görsellerinde görünen ambalaj tipi ve ürün ürünün özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Ürünlerin paketlenmesi görsellerden farklı olabilir.

Madde 4.9 - Sevkiyat ve satış için uygun depolama koşullarında bekletilir. Bu ürün grubundaki ürünler depolama alanından gönderilmektedir.

Madde 4.10 - Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

Madde 4.11 - İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

Madde 4.12- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

Madde 5- Cayma Hakkı
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve paketin açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Madde 6- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu ürünlerde ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek {ALAN_ADI} ye iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Madde 7 - Satıcının Beyan Ve Taahhütleri
Madde 7.1 - “Satıcı”, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 7.2 - Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle “SATICI”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, “ALICI”ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir.

Madde 7.3 - “SATICI”, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan “ALICI”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

Madde 8 - Sözleşmeye Konu Mal/Hizmetin Özellikleri
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, “{ALAN_ADI}” sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 9 - Yeni Siparişin İptali
“{ALAN_ADI}”’ den yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde “Siparişlerim” bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda “Hazırlanıyor “gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verdiğiniz siparişlerin iptal işlemini yapabilmemiz için siparişinizin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Siparişlerim bölümünde “Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.” ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır.

Madde 10 - Temerrüd Hali Ve Hukuki Sonuçları
Madde 10.1 - “ALICI”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “ALICI”dan talep edebilir. “ALICI”, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı “SATICI”nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 10.2 - “Alıcı”nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, “satıcı”ya karşı sorumlu olacaktır.

Madde 11- Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı
“{ALAN_ADI}”

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. eticarettemasino06.goyomod.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat